چرا باید نانی را که اینچنین فوق العاده و سالم است از یک نانوایی با ظاهر کثیف و وحشتناک بخرم؟ چیزی که ما در کشورمان زیاد می بینیم.

چند وقت پیش نانوایی هایی رو دیدم توی یکی از وبلاگ ها شما هم می تونید اینجا اونا رو بخونید.این هم نمونش:

ble