مصرف نان سفید به طور مستقیم با افزایش باکتری خوب روده موسوم به «لاکتوباسیلوس» ارتباط دارد. 

این در حالی است که تمام مطالعات پیشین نشان داده‌اند نان سفید در مقایسه با نان سبوس‌دار ارزش غذایی کمتری دارد.

نان سفید با آرد نسبتا تصفیه شده تهیه می‌شود و به سرعت مانند قند، جذب بدن می‌شود و خطر اضافه وزن و چاقی را در پی دارد.