نشانه هایی مانند دوبینی، سرگیجه، بی حالی و کم شدن آب بدن علائم خاص به یک بیماری ناشی از مواد غذایی هستند،

نه لزوما آنچه که شما در آن روز و یا روز قبل از خوردید بلکه برخی از علائم برای انواع مختلف باکتری ها ممکن است طی چند  هفته رخ دهد ، به همین دلیل شناسایی علت شیوع بیماری واقعا سخت است .

منبع:haccpeuropa