• کاربر گرامی! این متن شامل 4 خط می باشد.


آبمیوه های صنعتی را می شود به سه دسته تقسیم کرد:

1. دسته ای که با نام آبمیوه طبیعی یا صددرصد طبیعی عرضه می شوند:

 در این محصولات حدود 80 درصد آبمیوه خالص یا کنسانتره رقیق شده آبمیوه و 10 تا 20 درصد آب و شکر و افزودنی های مجاز به کار رفته است.

2.  دسته ای که  نکتار خوانده می شوند:

نکتارها معمولا حاوی 30 تا 50 درصد آبمیوه طبیعی است و مابقی حجم آنها آب و شکر و سایر طعم دهنده ها و افزودنی هایی است که در صنعت از آنها استفاده می کنند.

3.  دسته ای که با عنوان نوشیدنی یا شربت میوه ای از آنها یاد می شود :

این نوع از آب میوه ها فقط حدود پنج تا هفت درصد از این شربت ها، آبمیوه طبیعی و باقی آن آب و شکر و افزودنی های مجاز است