رقیق کردن،

 خیساندن در تفاله آبلیمو، : در این روش در حقیقت تفاله آبلیمو را با آب مخلوط می کنند و پس از چند روز رنگ و طعم آن مانند آبلیمو می شود،

خیساندن در کاه : برای رنگ دادن به آبلیموی تولیدی مورد بهره قرار می گیرد.
و اضافه کردن برخی ترکیبات کنسانتره

از روش های تقلب در تولید این محصول غذایی است.

به ازای هر 2.5 کیلوگرم لیمو، می توان یک لیتر لیموترش تولید کرد.