در حال حاضر برخی شاخص ها مانند میزان سدیم، پی اچph و... در بررسی گونه های تقلبی آبلیمو مورد بررسی قرار می گیرد، اما باید دانست که این شاخص ها دقیق نیست.چرا که تولید کننده متقلب به راحتی می تواند با خرید اسید، میزان pH آبلیمو را به حد استاندارد برساند.

روش های جدید براساس تعیین مقدار فلاونوئیدهای آبلیمو صحت تولید یا فرایند متقلبانه ساخت آبلیمو مورد بررسی قرار می گیرد. این روش بسیار مطمئن تر از سایر روش هاست.