• این نوشته شامل دو بخش 3 و 3 خطی می باشد

حساسیت به قند شیر (لاکتوز)  بر اثر عدم ترشح آنزیم لاکتاز در روده انسان به وجود می‌آید.

عدم تحمل لاکتوز یا حساسیت به قند شیر بر اثر عدم هضم لاکتوز و باقیماندن آن در دستگاه گوارش و سپس تخمیر توسط باکتری‌های روده بزرگ موجب تولید گاز و اسید در لوله گوارش و بروز عوارض گوارشی مانند دل درد و تهوع می‌شود.

چاره کار:

  • می‌تواند از سایر فرآورده‌های شیری مثل ماست استفاده کرد
  • شیر قبل از مصرف گرم شود
  • هر روز به مقدار کم مصرف شود و به تدریج به مقدار آن اضافه شود، دستگاه گوارش آنزیم لاکتاز را تولید خواهد کرد و تحمل نسبت به شیر ایجاد خواهد شد.
  • شیر کم لاکتوز یا حتی بدون لاکتوز 
شیر کم لاکتوز جدیدا در کشور ما نیز تولید می‌شود این فرآورده قند لاکتوز به قندهای ساده تبدیل شده به همین دلیل دارای طعمی شیرین است.