• این متن شامل 2 خط است.
  • دارای نکته دانشجویی.

  نان‌هایی که معمولاً کش می‌آیند و به راحتی جویده نمی‌شود معمولاً با جوش‌شیرین تهیه شده اند

  جوش شیرین با نشستن روی آهن و کلسیم در خون، به تدریج به حذف این دو عنصر حیاتی از بدن منجر شده و خونسازی و استقامت استخوان ها را از بین می‌برد.

   

   


  نکات دانشجویی

  این که جوش شیرین یا بی‌کربنات سدیم با فرمول NaHCO۳ می باشد