• این متن شامل 6 نکته می باشد.

قبل از نوشت:چند وقت پیش بانو سین از تفاوت با معدنی با آب معمولی پرسید ،سوال جالبی بود گفتیم شاید برای شما هم جالب باشد

آب معدنی آبی است که به دلایل زیر با آب معمولی دارای تفاوت هایی می باشد:

  • باردار بودن با عناصر کمیاب و دیگر ترکیبات معدنی.
  • از منابع طبیعی و یا نقاط حفاری شده از منابع زیر زمینی بدست آمده باشد.
  • ترکیبات آن در طول سال از ثبات نسبی برخوردار باشد.
  • تحت شرایطی که ویژگی های ان تغییر نکند جمع آوری شده باشد.
  • در نزدیک ترین نقطه به سرچشمه آب بسته بندی شود(تحت شرایط بهداشتی)
  • هیچ گونه پالایشی روی آن انجا نگرفته باشد.