• این نوشته دارای 4 خط می باشد

شیری که تازه از گاو دوشیده می‌شود حدود 3 درصد چربی دارد، در حالی که چربی ماست‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد از 5/1-1 درصد تا 7-5 درصد چربی متغیر است و شکی نیست که به ماست‌هایی که بالای 3درصد چربی دارند، چربی‌های غیر لبنی اضافه می‌شود که طعم بهتری بگیرند.

نکات ضعف :

معمولاً کلسیم و پروتئین ماست‌ها از خواص مهم تغذیه‌ای آن‌ها محسوب می‌شود که کلسیم آن با چربی نسبت عکس دارد، یعنی هرچه چربی لبنیات بیشتر باشد، جذب کلسیم آن کمتر می‌شود.
نکات قوت:

معمولاً ماست‌های پرچرب سرشار از ویتامین‌های محلول در چربی چون ویتامین E،D و A بوده و از نظر طعم با ماست‌های کم‌چرب تفاوت چندانی ندارند.


نکته: پایه اصلی تمام ماست‌ها، شیر است. اما عاملی که موجب تفاوت میان انواع ماست‌ها می‌شود درصد چربی شیر به کار رفته در آن‌هاست. به طور معمول ماست‌هایی با چربی بالای 5‌/‌2 درصد، پرچرب محسوب می‌شوند.