• این متن شامل 5 خط می باشد

بله وقتی لیز می شوند در واقع در اثر باکتری های بیماری زا این اتفاق افتاده است.

وقتی  سبزیجات شسته می شوند و کاملا خیس درون ظرف نامناسبی داخل یخچال نگهداری می شوند، رطوبت کافی برای رشد کپک‌ها یا میکروب‌ها فراهم می‌شود. از این رو توصیه می‌شود میوه‌ها و صیفی‌ها را پس از شستن، حتما خشک کنید و سپس درون یخچال بگذارید.

 

بهتر است میوه‌ها را کاملا خشک داخل یخچال نگهداری کنید. اگر میوه‌ها کپک زدند، حتما آنها را دور بریزید و به جدا کردن قسمت کپک‌زده اکتفا نکنید. سبزی‌های لیز و لزج هم باید دور ریخته شوند.