• این متن شامل 4 خط می باشد

برای تهیه و تولید برخی از محصولات غذایی ه پایه ی تخمیری دارند مانند ترشیجات و شوریجات از جمله خیار شور بر اساس تخمیر و میکرو ارگانیسم ها و میکروب های مفید است که در صورتی که محصول مورد نظر ما به صورت خانگی درست شده باشد دیگر عمل پاسوریزاسیون برای آن صورت نمی گیرد.

گر چه پاستور کردن برای بهداشت و بیماری زایی بسیار مفید است اما همین نکته مثبت در ارتباز با میکروب های عامل طعم نکته ای منفی به شمار می رود چرا که آنها را نیز از بین می برد.