• این نوشته شامل 3 خط می باشد.

مدت هاست بانون سین می پرسه برای صبحونه عسلی بزارم؟ و من هم مثل همیشه میگم نه.وقتی علتش رو توضیح دادم،مث همیشه گفت "واقعاً؟! باشه".جواب این سئوال فک می کنم برای شما هم جالب باشه:

یکی از باکتری های شاخص در اثر مصرف تخم‌مرغ خام یا نیم‌پز، ممکن است منتقل شود سالمونلاست.

بنابراین از این نظر توصیه می‌شود تخم‌مرغ را خوب بپزید و بعد آن را میل کنید،

اما تاکید بر مصرف تخم‌مرغ پخته دلیل دیگری هم دارد؛ با پختن تخم‌مرغ، هضم آن بعد از دناتوره شدن پروتئین ها آسان می‌شود.