• این متن شامل 4 نکته می باشد.

  1. قندهایی که شکر اولیه برای پخت آنها به‌خوبی پخته، حل و سانتریفیوژ شده و پساب آنها هم به‌خوبی گرفته شده باشد،‌ سفت‌تر هستند و در دهان دیرتر آب می‌شوند.
  2.  قندهایی هم که از حاصل پرس کردن شکر در قالب‌های مخصوص به‌دست می‌آیند، بسیار سفت هستند و در دهان دیر آب می‌شوند.
  • هرچه سانتریفیوژ کمتری روی قند انجام شود و پساب بیشتری در شکر آن باقی بماند، احتمال نرم‌تر شدن قند و آب شدن سریع‌تر آن در دهان بیشتر است.

با این توصیف کیفیت تولید قندهای سفت‌تر بهتر است و قندهای کله‌ای از قندهای حبه‌ای خالص‌ترند