• این متن شامل بیش از 3 خط می باشد

دیروز  وزارت بهداشت اطلاعاتی از چراغ راهنمایی مواد غذایی اطلاع رسانی کرد که :

دکتر دیناروند گفت: در راستای ایجاد امنیت غذایی قرار شده که بر روی محصولات غذایی یک برچسب غذایی به عنوان چراغ راهنمای غذایی درج شود تا مردم مواد غذایی مفید و مضر را تشخیص دهند.

چراغ راهنمای غذایی در فرآورده های غذایی است در واقع این چراغ که به صورت برچسب روی مواد غذایی درج می شود از سه رنگ سبز، زرد و قرمز تشکیل شده که رنگ سبز نشان دهنده مفید بودن ماده غذایی، زرد نشان دهنده اخطار و قرمز نشان دهنده مضر بودن آن ماده غذایی است. منبع:تابناک

به نظر من یک اتفاق بزرگ در سلامت مردم خواهد بود و نتایج این اتفاق بعد از چند سال خودنمایی خواهد کرد.جای خیلی تشکر و قدر دانی داره.

این تصویری است که احتمالا برای این چرغ راهما استفاده می شود(البته یک پیش بینی است)

چراغ راهنمای 11

این هم نمونه های خارجی این چراغ راهنما که در زیر می بینید:

چراغ راهنمای خارجی

چراغ راهنمای 11000

چراغ راهنمای 118500000