• این متن شامل سه خط می باشید

نوشابه های انرژی زا حاوی مقادیر بالای کافئین و تورین هستند
تورین نوعی آمینو اسید است و مصرف بیش از اندازه آن همراه با کافئین، عوارضی (افزایش ضربان قلب، تپش قلب، افزایش فشار خون و در موارد نادر تشنج و مرگ ناگهانی) را دربردارد.

منبع:Frontiers in Public Health