وغن‌های گیاهی اغلب به صورت مایع مانند روغن زیتون و روغن کنجد هر چند این روغن‌های گیاهی برای سلامت افراد مناسب است، اما به دلیل وجود باندهای دوگانه در روغن‌های گیاهی و امکان تفکیک سریع این باندهای دوگانه با اکسیژن، این نوع روغن‌ها به سرعت فاسد می‌شوند.