• این متن بیش از 3 خط می باشد.

میزان امگا ۳ و اسیدهای چرب این ماهی به دلیل آنکه طعمه‌های آن "پلانکتن‌ها" را تغذیه می‌کنند بسیار زیاد است.

ماهی تن یک شکارچی است، مقدار جیوه و مواد سمی در بدن آن از ماهی‌های گیاه‌خوار بیشتر است.

چون گوشت ماهی تن دیرپز است با سرخ کردن و کباب کردن مزه‌ای پیدا نمی‌کند، به همین دلیل در کارخانه‌ها حداقل سه ساعت جوشیده می‌شوند.

در برخی کارخانه‌ها به دلیل اینکه گوشت این ماهی‌ها از هم جدا نشود نمک زیادی به آن اضافه می‌کنند که برای بدن مضر است،

این کنسرو‌ها به دلیل اینکه مدت زمان زیادی جوشیده می‌شوند مقدار ویتامین B۱۲ و آهن آنها کاهش می‌یابد.

اینکه کنسروهای ماهی منبع بسیار مهمی از کلسیم هستند، استخوان این ماهی‌ها به دلیل اینکه ساعت‌ها در کارخانه جوشانده می‌شوند، پخته می‌شود به همین دلیل منبع بسیار مهمی برای تامین کلسیم بدن هستند.

به طور معمول از روغن‌های گیاهی در کنسروهای ماهی استفاده می‌کنند، چون مقدار این نوع روغن‌ها زیاد است