این متن شامل 3 خط می باشد

آب داخل بطری را در یخچال فریر نکنید یا نجوشانید که این کار باعث آزاد شدن ماده "مونیمر" می‌شود که سرطان‌زا است.
در مواقعی که آب معدنی یخ ببندد یا جوشانده شود و یا در مقابل نور مستقیم شدید خورشید قرار بگیرد، ماده "مونیمر" آزاد کرده و وارد آب می‌شود که سرطان‌زا است.
باید به یاد داشته باشیم بهترین ظرف برا نگهداری عموم مواد غذایی ظروف شیشه ای می باشد که آب را نیز می توان در داخل بطری شیشه‌ای یا استیل قرار دهند تا سلامت آن حفظ شود .