• این متن بیش از 3 خط می باشد

نمک از سدیم و کلر ساخته شده است و نام شیمیایی آن کلر سدیم است.

 اما انواع دیگری از سدیم هم وجود دارد مانند جوش کربنات سدیم و افزودنی های غذایی دیگری نظیر مونوسدیم گلوتامات وجود دارد. باید توجه داشته باشید با مصرف نمک بیش از 90 درصد نیاز بدن خود به سدیم را تامین کرده اید.

توضیح اینکه:

اکثر نوشیدنی های ورزشی حاوی موادی الکترولیت، که مواد معدنی موجود در جریان خون شماست هستند که شامل سدیم، پتاسیم و کلسیم است. الکترولیتها در نوشیدنی های ورزشی وجود دارد تا انچه بدن از طریق عرق در طی ورزش از دست میدهد را جبران کند. اگر شما آنها را می نوشید بدون اینکه به اندازه کافی عرق کرده باشید این مواد معدنی، می تواند افزایش مصرف سدیم را در بدن شما در پی داشته باشد