• این متن شامل 3 خط می باشد

در آب‌لیموهای طبیعی، استفاده از متبای سولفیت سدیم در حد 250 پی‌پی‌ام مجاز است، زیرا این ماده مانع از تغییر رنگ و فساد میکروبی آبلیمو می‌شود، این در حالیست که گویا در برخی از آن‌ها تا 5 برابر یعنی نزدیک 1250 واحد متابی سولفیت موجود بوده است و این که دیگر محتوی موجود در ظروف پلاستیکی به جای آبلیموترش، اسید سولفورو یا گوگرد است که سلامت مصرف‌کننده را به شدت به خطر می‌اندازد.