لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری زا است که باعث listeriosis، عفونت با علائم تب، استفراغ و اسهال، که می تواند به سایر نقاط بدن گسترش یافته و منجر به عوارض جدی تر، مانند مننژیت است.

تکنیک های کنونی برای تشخیص این باکتری برای تست روزانه در آزمایشگاه هست، اما هدف دستگاه جدید برای جمع آوری و شناسایی عامل بیماری زا در محل ،در عرض سه تا چهار ساعت است. این تشخیص زود هنگام و سریع می تواند از وردن مواد غذایی آلوده جلوگیری کند.