• این متن شامل چهار خط می باشد

یک مطالعه جدید نشان می دهد کودکانی که رژیم غذایی مدیترانه ای را رعایت می کنند 15 درصد کمتر از سایر کودکان به اضافه وزن یا چاقی مبتلا می شوند.

مطالعه از 8 کشور اروپایی در کنگره امسال (ECO) این موضوع رانشان داده است  و محققان پیشنهاد می کنند که"

ترویج الگوی رژیم غذایی مدیترانه ای است با توجه به اثرات مفید بالقوه آن بر پیشگیری از چاقی تروج یابد و این الگوی غذایی باید بخشی از استراتژی های پیشگیری از چاقی اتحادیه اروپا محسوب و ترویج آن باید در آن کشور ها در سطوح پایین پایبندی به شدت دنبال شود."

منبع:haccpeuropa