سین امروز از این ماده خوراکی پرسید که اصلا زولبیا خوبه یا نه،راستش دیدم جالبه از این ماده غذایی با توجه به

فرا رسیدن ماه مبارک بنویسم چرا که تا این ماه فرا می رسد بیشتر از هر خوراکی ای زولبیا و بامیه به ذهن میاد ،

درباره این خوراکی چند تا موضوع مهم وجود داره:

از جمله دقت در روغن مصرفی و بسته‌بندی این ماده خوراکی هستش چرا که بیشتر این بسته‌بندی‌ها نامعلوم و غیراستاندارد است.

بسته بندی زولبیا و بامیه  باید کد بهداشتی و  پروانه‌های بهداشتی داشته باشند.

البته نوع روغن مصرفی و شیوه مصرف آن نیز مهم است.

مصرف زولبیا و بامیه به معنای مصرف قند با حجم زیاد است که همه می‌دانند مصرف بالای قند چه مضراتی برای سلامت دارد.

چربی موجود در این ماده نیز زیاد است و همین موضوع سبب کندی تخلیه معده می‌شود که برای سلامت مضر است.

به علت قند و چربی فراوان و نیز حرارت زیادی که حین آماده شدن ارزش غذایی کمی برخوردار است.

با این حال شما حق انتخاب دارید