• این متن شامل لینک دانلود می باشد.

واقعیتش اینکه این مجله از جمله مجلاتی هستش که به خاطر همکاری بسیاری از اساتید ما در آن البته در زمینه غذا سعی می کنم مطالعش کنم.

مطالب تغذیه و البته سایر ابعاد مختلف سلامت در این مجله منتشر می شه شما می تونید شماره های این نشریه رو از اینــــــــــــجا   به صورت pdfدانلود کنید.