• دارای نکات کنکوری برای دانشجویان.
  • این متن کمتر از 4خط می باشد.

 مصرف مستقیم شیر خام و شیر فله قبل از کاربرد روش‌های حرارتی مانند پاستوریزه و استرلیزه کردن شیر، موجب احتمال دارد باکتری‌های بیماری‌زایی نظیر بروسلا، استافیلوکوکوس‌ها، لیستریا، سل گاوی، کلی‌فرم‌ها و سالمونلا وجود داشته باشد. این بیماری‌ها موجب بروز بیماری‌های مهمی مانند تب مالت، سل، حصبه، لستریوز، اسهال خونی و التهاب گوارشی می‌شود.